Praktijk Klassieke Homeopathie

Ries IJsseldijk


Sinds 40 jaar ben ik als klassiek homeopaat werkzaam op de


Benedenweg 165 in Sint Pancras,

Voor een afspraak kunt u bellen:

072-5641964

liefst tussen 08.00 en 08.30 uur.


email adres: mlijsseldijk@gmail.com

De hoogste en enige roeping van een homeopaat is zieke mensen beter maken, wat men helen noemt.

De tarieven voor een consult:


1e consult duur 1 - 1½ uur € 110,-

vervolgconsulten 1/2 tot 3/4uur € 90,-

consult bij een acute klacht vanaf € 35,-

afhankelijk van de tijdsduur.


Deze bedragen zijn inclusief de homeopathische middelen.


De meeste zorgverzekeraars, (lees verder bij Zorgverzekeraars ) vergoeden geheel of gedeeltelijk de consultkosten. De praktijk is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat het antwoordapparaat aanstaat. Dit is om de consulten niet te storen.


De Praktijk voor Klassieke Homeopathie M.L.IJsseldijkis aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH.


Mijn patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming


Persoonsgegevens.

De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming. Heeft u klachten? Dan vraag ik u vriendelijk die eerst met mij te bespreken.

Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie

Wat is homeopathie?


Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze.


Dat wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd en versterkt.


Stel je loopt een neusverkoudheid op, in het algemeen zul je geen medicijnen nodig hebben, omdat je zelfgenezende vermogen in staat is om dit op te lossen. Soms echter zijn de klachten zo ernstig, dat je een beetje hulp nodig hebt. Een homeopatisch middel is dan in staat om het zelfgenezende vermogen van de mens te stimuleren.


Homeopathie is gebaseerd op een aantal principes:

· Gelijksoortigheid.

· Gebruik maken van gepotentieerde middelen.

· Behandeling van de gehele mens.

· Testen op gezonde mensen.


GELIJKSOORTIGHEID

Gelijksoortigheid is goed uit te leggen aan een test situatie:

wanneer men een homeopatisch middel geeft aan een gezond mens en je herhaalt dit zeer regelmatig een aantal dagen achter elkaar, dan kunnen er symptomen ontstaan die horen bij het ingenomen middel. We nemen als voorbeeld, het middel Apis, bijengif. Als je als proefpersoon dit dus vaak in gaat nemen, dan zul je zien dat er op de huid rode warme verheven ontstekingen kunnen komen. De proefpersoon wordt heel onrustig en heeft de neiging om rusteloos te bewegen. Kortom je krijgt een medicijnbeeld.

Nu komt er in de spreekkamer van de homeopaat een patiënt met dezelfde klachten als hierboven, dan kiest de homeopaat het middel Apis en de klacht zal verdwijnen.

Het gelijkende wordt dan met het gelijkende genezen.

Of zoals Hahnemann het noemde: Similia Similibus Curentur

De term homeopathie is afgeleid van het Griekse homoios (gelijk) en pathos (lijden of ziekte).


GEPOTENTIEERDE MIDDELEN

Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie heeft ontdekt, dat als hij de geneesmiddelen stapsgewijs verdunde en de verdunning krachtig schudde, de geneeskrachtige werking van dat middel veel groter werd. Bijverschijnselen kwamen dan ook minder voor. Hoe het potentiëren precies in zijn werk gaat, kan het best in het navolgende schema bekeken worden:


De C staat voor centimaal = 100. Men nam dus 1 deel van de oorspronkelijke stof, daarbij deed men 99 delen water of alcohol, deze oplossing schudde men 100 keer en dit werd een C1 genoemd. Van deze oplossing werd 1 deel genomen en weer bij 99 delen water of alcohol gedaan, 100 keer geschud en we hebben een C2. In de Klassieke Homeopathie maakt men gebruik van C30, C200, C1000 = M, c10000 = 10M, c 50000 = 50M en nog verder. Nemen we een C30 als voorbeeld, dan is het haast onbegrijpelijk dat het werkt, immers één deel van de oorspronkelijke stof is opgelost in

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 delen water of alcohol!       EN HET WERKT!

Het zit dan ook niet in de materiële verdunning, maar in het schudden. Er gebeurt door het schudden, door het botsen,  iets met de watermoleculen. De eigenschappen van de oorspronkelijke stof worden doorgegeven aan het water, dat kennelijk een geheugen heeft. Uiteindelijk wordt de gepotentieerde oplossing verneveld over melksuiker korrels en deze komen dan terecht in de buisjes waar ze in bewaard kunnen worden. (zie de foto's hieronder)

De geneesmiddelen worden gemaakt van planten, mineralen, metalen, dierlijke producten zoals slangengif of bijengif, melk van dieren.


BEHANDELING VAN DE GEHELE MENS

De gewone geneeskunde, zoals onderwezen op de universiteiten, wordt ook wel allopathie genoemd.

Volgens Van Dale's woordenboek is "allopathie" de geneeswijze waarbij men tegenwerkende geneesmiddelen in voldoende mate aanwendt. (allos = ander en pathos = ziekte, aandoening.)

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van middelen tegen een ziekte of tegen de veroorzaker of de symptomen, met het doel deze uit te schakelen of te onderdrukken. Zo wordt eczeem, onderdrukt door corticosteroïden en niet genezen. Het is een schijnbare genezing, want vaak zie je, dat na de onderdrukking longklachten zoals astma kunnen optreden. Er is dus sprake van een verschuiving van symptomen, meestal van minder erg naar erger. Van oppervlakkige naar diepere ziektebeelden.

De mens wordt niet als één geheel gezien en als zodanig ook niet zo behandeld. Er wordt vanuit gegaan dat als je de ziekteverwekker vernietigt, dat dan de mens genezen is. Maar er is geen sprake van genezen er is slechts sprake van onderdrukken. De patiënt is dus zieker geworden!

In de allopathie wordt dus slechts een afzonderlijke klacht behandeld. Er wordt naar afzonderlijke cellen en afzonderlijke organen gekeken. De samenwerking van lichaam en geest wordt niet of nauwelijks bekeken. De oorzaak van een klacht komt meestal niet aan de orde. Gelukkig zie ik steeds meer huisartsen en specialisten die op een andere wijze mensen gaan benaderen en regelmatig mensen doorsturen naar mijn praktijk.

In de homeopathie gaat men er vanuit, dat een klacht een uitdrukking is van een verstoorde balans in de gezondheid van de mens. Stel dat iemand verdriet heeft gehad, dan kunnen daar symptomen uit voortkomen, zoals hoofdpijn en huilen en depressie, of angsten of haaruitval. Behandel je nu alleen de hoofdpijn, dan neem je niet de oorzaak weg, maar bestrijdt je alleen de gevolgen!

Kom je voor een voorhoofdsholteontsteking bij de homeopaat, dan zal hij tijdens het consult niet alleen de bijzonderheden hiervan willen weten, zoals is het links of rechts, hoe ziet het snot eruit. Maar ook alle bijzonderheden er omheen. Zo is ook belangrijk om te weten hoe je slaapt, eet, je temperatuur, je zweetpatroon, hoe je je er emotioneel onder voelt. De homeopaat kijkt dus of er voor en na de voorhoofdsholteontsteking een ander beeld van je is ontstaan. Ook is er wellicht een aanleiding te vinden. Misschien heb je wel te hard gewerkt. Op die manier is er een totaalbeeld en kan er een middel worden voorgeschreven.Hoe kom ik aan een medicijnbeeld?


Er zijn drie manieren die ons informatie geven over de werking van een homeopatisch geneesmiddel:

 • Testen op gezonde mensen
 • Oplettendheid van de homeopaat
 • Vergifitingsbeelden


Testen op gezonde mensen

Een groep van bijvoorbeeld 40 mensen neemt een proef met een bepaald medicijn. Van die 40 zijn er 5 die een placebo krijgen en de rest krijgt het te testen middel in een verschillende potentie. Vooraf weet niemand welk middel er gegeven wordt. De stof is dus onbekend. Ook weet men niet wie de placebo krijgt. Alleen de leider van de test weet dit. Het is dus een blind onderzoek. Na het regelmatig innemen van het middel blijkt dat een aantal mensen symptomen krijgen, bijvoorbeeld 10 mensen die om 10 uur ’s ochtends hoofdpijn krijgen, die bonkend is aan de rechterkant van hun hoofd. Een aantal anderen gaan zweten of krijgen behoefte aan zout eten. Anderen worden angstig voor honden. Deze verschijnselen worden heel nauwkeurig genoteerd en komen uiteindelijk in de Materia Medica terecht ( dit zijn naslagwerken waar de medicijnen in beschreven staan).


Nu komt er een patiënt binnen met dezelfde symptomen als bij de test naar boven kwamen, dan betekent dit, dat de patiënt dit middel krijgt. Het gelijkende wordt met het gelijkende genezen.

Oplettendheid van de homeopaat

Als een patiënt genezen is, dan verdwijnen de symptomen. Het kan ook zijn, dat er symptomen verdwijnen waarvan nog niet bekend was, dat ze bij dat middel hoorden. Als nu blijkt dat dit bij meerdere patiënten het geval is, dan weten we weer iets meer van dat middel en kan dit worden opgenomen in de Materia Medica.


Vergiftigingsbeelden

Iemand is ziek door bijvoorbeeld een arsenicumvergiftiging en men heeft genoteerd wat er met die persoon is gebeurd, dan heeft men het homeopathische genezingsbeeld verkregen. Of iemand is gebeten door een bepaalde slang, als je het beeld goed beschrijft, heb je het homeopathische medicijn beeld van die bepaalde slang.

1.


Klassiek betekent dat er gewerkt wordt volgens de principes zoals Hahnemann ze heeft ontdekt.


Deze werkwijze vraagt een langdurig consult van 1 tot 1½ uur. Waardoor per dag ongeveer 10 personen kunnen worden behandeld.

2.


Complex is identiek aan klinisch, er worden dus meerdere middelen in een potje gestopt.


De belangrijke klassiek homeopathische principes van gelijksoortigheid en het individu behandelen werden overboord gezet.

3.


Kruidengeneeskunde heeft niets met homeopathie gemeen, want er wordt niet gepotentieerd, dat wil niet zeggen dat daar geen mensen mee kunnen worden geholpen.

Wat is klassiek, complex en klinische homeopathie en kruidengeneeskunde?

Het consult

Het eerste consult duurt 1 tot 1½ uur. De patiënt heeft dus alle tijd om over zichzelf en de klachten te vertellen. Naar aanleiding van het verhaal zal de homeopaat vragen stellen. Dit is nodig om een totaalbeeld te krijgen en dit totaalbeeld van de patiënt moet uiteindelijk overeenkomen met een medicijnbeeld.


Tijdens het gesprek komt, komen, uiteraard de klacht(en) aan bod. Maar ook het emotionele en mentale beeld van de patiënt is van uitermate groot belang, voor het grootse gedeelte wordt daar het middel op gekozen.


Ook komen aan bod voeding, slaappatroon, dromen, stoelgang, zweten, temperatuur, menstruatie etc. Tijdens het verhaal worden boeken geraadpleegd, tegenwoordig zitten die boeken ook opgeslagen in de laptop en is het zoeken dus vereenvoudigd. Dat bladeren is niet omdat de homeopaat het niet zou weten, maar het is om overzicht en inzicht te krijgen in het verhaal en het eventuele medicijn. Na al het denkwerk wordt er dan uiteindelijk het juiste geneesmiddel meegegeven.Het tweede consult is om de werking van het geneesmiddel na te gaan. Het duurt meestal een half uur. Het tweede consult is net zo belangrijk als het eerste. Er wordt een grondige analyse gemaakt van de periode nadat het medicijn is ingenomen. Het hele verhaal van de patiënt wordt weer doorgenomen en gekeken of er veranderingen hebben plaats gevonden.

In principe lukt het met homeopathische middelen heel veel klachten te behandelen. Ik hou er niet van om met klachten lijstjes te werken, omdat dan de indruk gewekt zou kunnen worden dat er klachten behandeld worden en het tegendeel is waar, er worden mensen behandeld die toevallig door omstandigheden een klacht hebben opgelopen.

Baby's

Bij baby’s kun je allerlei klachten wat betreft slapen, darmkrampen, eczeem, allergieën etc. zien. Het is voor een homeopaat extra spannend om baby's te behandelen want je moet het hebben van de verhalen van de ouders en van de observaties die je doet tijdens het consult. De baby vertelt immers nog niet zijn eigen verhaal. Het is dus goed als de ouder met een goede observatie naar de homeopaat gaat. Ik zal u een aantal voorbeelden geven waar een homeopaat naar kijkt:

- zit de baby ontspannen op schoot of is het erg onrustig?

 1. -hoe huilt de baby, eisend, angstig, zielig, dwingend?

 2. -welke borst prefereert het?

 3. -drinkt het gretig of sloom, valt de baby zelfs in slaap

 4. -hoe vaak komt het kind voor voeding?

 5. -zweet het kind tijdens de voeding en waar?

 6. -weigert het kind de borst?

 7. -hoe vindt de baby in bad gaan?

 8. -wat voor gezichtsuitdrukkingen heeft het?

 9. -hoe ligt het graag in bed?

 10. -waar en wanneer zweet het?

 11. -hoe is de gelaatskleur?

 12. -zijn er onwillekeurige bewegingen?

 13. -hoe is de ontlasting, de kleur, samenstelling, de geur?

 14. -zijn er buikkrampen, kan het alle voeding verdragen?

 15. -heeft de borstvoeding invloed?

 16. -hoe is het plassen en de urine?

 17. -hoe reageert het op geluid?

 18. -hoe reageert het op bewegingen?

 19. -hoe is het kind tijdens de slaap?

 20. -schokken, zweten, vuisten klemmen, duimen,schoppen met de benen.


Tijdens het consult komt zeker de zwangerschap en bevalling aan bod, want deze periode kan van zeer grote invloed zijn op de klachten van het kind.

Zorgverzekeraars

Er zijn in totaal zo’n 50-60 maatschappijen die vergoeden, zoals Univé, Stad Rotterdam, FBTO, Amersfoortse, Woudsend, IZA, Ohra, Goudse, Menzis etc.


80% van de verzekeraars vergoeden alles

of een deel van uw kosten


De NVKH onderzoekt regelmatig de vergoedingen die verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsentoekennen in geval van behandeling door een klassiek homeopaat die aangesloten is bij de NVKH.

Ik adviseer u om voor de behandeling eerst contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen.

NVKH

Om een goed homeopaat te zijn is het nodig een gedegen opleiding te volgen. Deze opleiding duurt in de regel 6 jaar.

Daarnaast is het van belang bij de beste en grootste beroepsvereniging aangesloten te zijn.


In Nederland is dat de: NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten.


Deze vereniging telt zo’n 650 leden. De NVKH eist voor blijvende registratie dat hun leden minimaal 4 dagen per jaar bijscholingscursussen volgen.

Het telefoonnummer van de NVKH is:

O172 - 499595


Van maandag t/m vrijdag van 0.900- 17.00 uur.


Voor meer informatie kijk op:

http://www.nvkh.nl


en het email adres is:

info@nvkh.nl

Kinderen

CONSULTEN MET KINDEREN

Het consult met kinderen gaat in principe hetzelfde als dat met volwassenen gaat. Het gaat erom dat de totaliteit van het individu behandeld wordt en niet de afzonderlijke symptomen. Het is wel wat lastiger om achter het totaalplaatje te komen. Immers de volwassenen kan zijn verhaal zelf vertellen. Het verhaal van het kind wordt meestal verteld door de ouders of verzorgers. Bovendien is de observatie van de homeopaat van het grootste belang. Al kijkend krijgt de homeopaat zijn symptomen, bijvoorbeeld hoe komt het kind binnen, brutaal of verlegen. Zit het steeds op schoot. Ik heb speelgoed in mijn spreekkamer en kan dan zien hoe het kind speelt: precies of chaotisch. Aan de hand van het totaalbeeld wordt dan het middel gegeven.